16.6 C
Sri Lanka
26 January,2022

සමෘද්ධි පවුල් ලක්ෂයක් කපන්නයි මට ඕනෑ – සූර්ය බල, සුළං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක

Must read

යවැයේදී ඔබේ අමාත්‍යාංශයෙන් සිදුකරන ව්‍යාපෘති ගැනත් සඳහන් කරලා තිබුණා…

පවුල් ලක්ෂයකට සූර්යබල විදුලිය ලබා දෙන්නත්, ඔවුන්ට විදුලිය ජනනය කිරීමෙන් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ මගින් මෙගාවොට් පන්සීයක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි තෝරාගන්නේ සමෘද්ධිලාභී දුප්පත් පවුල්. උදාහරණයක් විදියට කිලෝ වොට් 5ක සූර්යබල විදුලි කට්ටල නිවෙස්වල වහළ මත සවි කරනවා.

 

ඒක දෙන්නේ නොමිලයේද?

ඒක ණය යෝජනා ක්‍රමයක් විදියට තමයි ලබාදෙන්නේ. විදුලිය ආණ්ඩුවට විකිණීමෙන් පවුලකට මාසෙකට දළ වශයෙන් රුපියල් 13,250ක විතර ආදායමක් ලැබෙනවා. බැංකු ණය මාසකෙට රුපියල් 10,000ක් ගෙව්වත් ඉතිරි මුදල ඔවුන්ට ලාභයක් වෙනවා. අවුරුදු හතකින් විතර සම්පූර්ණ ණය ගෙවූ පසු සම්පූර්ණ මුදල ලාභයක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලන්නේ සමෘද්ධිලාභීන් ලක්ෂයක් අපට බාරදෙන්න කියලයි. අපි මේ ව්‍යාපෘතියෙන් ඔවුන් ආදායම් ලබන පවුල් ලක්ෂයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා.

 

ඊට අමතරව තවත් සූර්යබල විදුලි ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා නේද?

අනෙක් එක ග්‍රාමීය ව්‍යාපාරිකයන් 10,000ක් නිර්මාණය කිරීම. ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තෝරාගත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් 10,000ක කිලෝවොට් 100ක විදුලියක් ජනනය කරන කුඩා සූර්යබල බලාගාර ව්‍යාපාරිකයන්ට ලබාදෙන්න. ඒ සඳහා ව්‍යාපාරිකයන් තෝරාගන්නවා. ඒකෙන් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මෙගාවොට් 1000ක් එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

 

මේ බලාගාර කාගේද?

මේ මෙගාවොට් 1500ක් වන ව්‍යාපෘති සඳහා සූර්යබල විදුලි ජනන යන්ත්‍ර නිපදවන සමාගම්වලින් සේවා ලබාගන්නවා. මං කලින් කතාකළ පවුල්වල ආර්ථිකය ශක්තිමක් කරනවා, ග්‍රාමීය ව්‍යාපාරිකයන් ශක්තිමත් කරනවා වගේම ලංකාවේ ඉන්න සූර්යබල සමාගම් 200ක් ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ට වැඩි අවස්ථා ලැබෙන විට එම ආයතනවලට වැඩි වශයෙන් සේවකයන් බඳවාගැනීමත් වැඩි ආදායමක් ජනනය කිරීමත් සිද්ධවෙනවා. ඒ මගින් රැකියා නොමැති අයට රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මොකද දැන් සමහර සමාගම් නිවාස සීයක විතරක් සූර්යබල ව්‍යාපෘති කරනවා නම්, ඒ සමාගම්වලට දැන් තවත් නිවාස විශාල ප්‍රමාණයක ව්‍යාපෘති කිරීමේ අවස්ථාව හිමිවෙනවා. එය ඔවුන්ට විශාල ආර්ථික වාසියක්.

 

සූර්යබලයෙන් රටක විදුලිබල අවශ්‍යතාව විශාල වශයෙන් ලබාගැනීම අසීරු බව ඇතැමුන් කියනවා නේද?

මෙතැන තියෙන්නේ තනි මිනිසුන් විශාල පිරිසක් එකතු වී මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් ලබාදීම. අපි මේ ව්‍යාපෘතිවලට දීපු නම ‘ජන විදුලිය’. ජනතාවගේ පැත්තෙන් තමයි විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ. අනෙක මීට කලින් දැවැන්ත බලාගාරයක් හදනකොට එහි වාසිය ලැබෙන්නේ තනි දැවැන්ත සමාගමකට. මෙගාවොට් තුන්සීයක බලාගාරයක් දැම්මායැයි හිතමු. ලාභය යන්නේ ඒකට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් සමාගමකට. ඒත් දැන් ඒ විදුලියට ආයෝජනය කරන්නේත්, ලාභ ලබන්නේත් ලංකාවේම දුප්පත් පවුල්. ව්‍යාපාරිකයන්ට සහ පවුල්වල උදවියට ලාභය බෙදී ගියාම මේක පවුල් එක්ලක්ෂ දහදාහකට විතර සහනයක් ලැබෙන රටේ ව්‍යාපෘතියක් වෙනවා. ඒකෙන් ගම ඇතුළේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතිය පුද්ගලයන් ශක්තිමත් කිරීමට සහ පුනර්ජනනීය විදුලිබලය ජනනය කිරීමෙන් රටේ බලශක්ති අවශ්‍යතාවත් සම්පූර්ණ කිරීමට හේතු වෙනවා.

 

මේ සඳහා රජයට පිරිවැයක් යනවාද?

ආයෝජනයට පිරිවැයක් යන්නේ නැහැ. විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනකොට ඒ වෙනුවෙන් ගෙවනවා විතරයි. කොහොමත් රජයෙන් විදුලිය මිලදී ගන්නකොට කාට හෝ සල්ලි ගෙවන්න වෙනවානේ. ඒක මිනිස්සුන්ට ගෙව්වාම මොකද වෙන්නේ. ඒ හැරුණාම බැංකු ණය හරහා තමයි මුදල් ගන්නේ. එතකොට බැංකුවලටත් ණය ලබාදීමෙන් ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් ලැබෙනවා.

 

ව්‍යාපෘතිය තියෙන්නේ මොන අදියරේද?

අපි මෙවර අයවැයට මේ ව්‍යාපෘතිය ගැන යෝජනා දැම්මා. අයවැය කතාවේත් මේ යෝජනාව තිබුණා. ඒක 2021 ජනවාරි ඉඳලා වැඩ පටන්ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මූලික සැලසුම් හදමින් ඉන්නවා.

 

ඔබේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන බොහොමයක් නැහැ. මෙය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මොන යාන්ත්‍රණය හරහාද?

විදුලිබල මණ්ඩලය දැනට විදුලිය මිලදී ගන්න එකඟ වෙලා තියෙනවා. විදුලිබල මණ්ඩලය එක්ක සාකච්ඡා කරලා එකඟතාව මත ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් 10,000ක් තෝරාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව පවුල් ලක්ෂයකින් විදුලිය ගැනීමේ ව්‍යාපෘතියටත් එකඟතාව තියෙනවා. සමෘද්ධි පවුල් තෝරාගැනීම පිළිබඳ සමෘද්ධි දෙපාර්තමේන්තුව එක්ක කතා කරලා නෑ. ඒත් ඒ නිර්ණායක පිළිබඳ දළ සැලැස්මක් හදාගෙන යනවා.

 

මේ සූර්ය පැනල කැඩිලා, මිනිස්සුන්ට ආදායමත් නැතිව ණය ගෙවන්න සිද්ධවුණොත්…

සාමාන්‍යයෙන් සූර්ය පැනලයකට අවුරුදු විසිපහක, තිහක වගකීමක් තියෙනවා. ධාරිතාව අඩු නොවීම පිළිබඳ අවුරුදු දහයක වගකීමක් තියෙනවා.  ඒ දෙකටම අමතරව සෑම පද්ධතියක් සඳහාම රක්ෂණයක් ගේනවා. අවම අවුරුදු හතකට මේ ව්‍යාපෘතිය රක්ෂණය කරනවා. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතියට එන කාටවත් අවම අවුරුදු හතක් යන තුරු ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. කුමන හෝ හේතුවක් නිසා තමන්ට මේ සඳහා පද්ධතිය ලබාදුන් සමාගම බංකොළොත් වුණායැයි සිතමු. එහෙම වුණොත් අර රක්ෂණයෙන් මුදල් ලැබෙනවා. සමාගම වැටුණත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නෑ. අනෙක අපි ලබා දෙන්නේ සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය අනුමත කළ සූර්ය විදුලි පැනල් වර්ග. අපේ සහතිකය ඒ සඳහා තියෙනවා. බැරිවෙලා හරි සමාගමක් බංකොළොත් වුණොත් ඒ පැනල් වර්ගය ගෙන්වන්නේ ඒ සමාගමෙන් විතරක් නම්, කවුරු හරි අමාරුවේ වැටෙනවා. ඒත් අපි අනුමත කළ වර්ග කිහිපයක් තෝරාගත්තොත් බැරි වෙලාවත් සමාගමක් බංකොළොත් වුණොත් රක්ෂණයෙන් මුදල් ලැබුණාම වෙනත් සමාගම්වලට ඒවා අලුත්වැඩියා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.

 

මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරද්දී මිනිසුන් අහනවා ඇමතිවරයාට ලැබෙන වාසිය මොකක්ද කියලා. කාගෙන්ද කොමිස් එක ලැබෙන්නේ, කාගෙන්ද ලාභය එන්නේ කියලා…

මට මේකෙන් ලොකු ලාභයක් තියෙනවා. ඒ පවුල් ලක්ෂයක් ගොඩදැම්මා කියන සතුට. පවුල් ලක්ෂයකට අත නොපා ජීවත්වෙන්න ආර්ථික මට්ටමක් හදලා දෙන්න පුළුවන් නම්, ඒ තරම් ලොකුම ලාභය. අද මේ රටේ පවුල් ගණනාවක් ආණ්ඩුවෙන් රුපියල් 1500 මාසෙට දෙනතුරු බලා ඉන්නවා. නැගී සිටින්න හදනවාට වඩා නිකන්ම මුදලක් ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා. මං කියන්නේ එහෙම පවුල් ලක්ෂයකට තමන්ගේම නිවස උඩ තියෙන විදුලි පැනලයෙන් ආණ්ඩුවට අත නොපා ජීවත්වීමේ අවස්ථාව දෙනවා කියලයි. ඒ සතුටම මට ලාභයක්. ඔවුන්ට මේකෙන් ලාභය ලැබෙනකොට සමෘද්ධි ගෙවන්නත් ඕනෑ නැහැ. දැන් මට චෝදනා කරයි සමෘද්ධි කපන්න දුමින්ද දිසානායක දඟලනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ආණ්ඩු බලයට පත් වුණාම සමෘද්ධි පවුල් ලක්ෂයක් වැඩි කරන්න තමයි කතා කරන්නේ. ඒත්, ඇත්තටම සමෘද්ධි පවුල් ලක්ෂයක් කපන්නයි මට ඕනෑ. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද සමෘද්ධිලාභීන් වැඩි කරනවා කියන්නේ දුප්පත්තු බෝ කරනවා කියන එක.

 

මීට කලින් රටේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශ ලබාදුන් ඔබට, පුංචි අමාත්‍යාංශයක් දීලා පැත්තකට කළාම මෙවැනි ව්‍යාපෘතිවලින් ඔබ අවධානය දිනාගන්නවා නේද?

මට පුද්ගලිකව ලකුණු ඕනෑ නැහැ. මේ ව්‍යාපෘතිය දැම්මේ මගේ වුවමනාවට. මම හිතුවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රවර්ධනය කරන්න අලුත් යෝජනා ගේන්න කියලයි. අපේ අමාත්‍යාංශයෙන් යෝජනා පහක් අයවැයට කලින් ඉදිරිපත් කළා. පහම අයවැය කතාවට දැම්මා. මේ කතා කළේ දෙකක් ගැන. අපට ලැබෙන අමාත්‍යාංශය කොච්චර ලොකුද, ඒ වෙනුවෙන් අපට කොච්චර මුදල් ලැබෙනවාද කියන එක වැඩක් නැහැ. ඕනෑ තැනක කරන්න පුළුවන් වැඩ තියෙනවා. අපි නිර්මාණශීලී නම්, තනතුර මොකක් වුණත් අපට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා.■

- Advertisement -

පුවත්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

අලුත් ලිපි